ECHA, SVHC ADAY LİSTESİNE BEŞ ZARARLI KİMYASAL MADDE DAHA EKLEDİ

Yüksek önem arz eden maddelerden oluşan Aday Liste artık insanlara veya çevreye zarar verebilecek kimyasallar için 240 giriş içermektedir. Bu maddeleri ürünlerinde kullananalar, bu kimyasalların risklerini yönetmek, müşterilerine ve tüketicilere bunların güvenli kullanımı konusunda bilgi vermekten sorumludur.

 

   Helsinki, 23 Ocak 2024 – Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), SVHC Aday Listesine beş yeni kimyasal madde ekledi. Bunlardan biri üreme için toksik, üçü çok kalıcı ve çok biyobirikimli(vPvB), biri ise üreme için toksik ve kalıcı, biyobirikimli, toksik(PBT). Mürekkepler ve tonerler, yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri ile yıkama ve temizlik ürünleri gibi ürünlerde bu maddeler kullanılabilmektedir.
   ECHA ayrıca, dibütil ftalat için mevcut Aday Listesi girişini, çevre için endokrin bozucu özelliklerini içerecek şekilde güncelledi.

23 Ocak 2024'te Aday Listesine eklenen kayıtlar:

Madde adı 

EC numarası

CAS numarası

Dahil edilme nedeni

2,4,6-tri-tert-butylphenol 

211-989-5

732-26-3

Üreme için toksik (Madde 57c)

Kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) (Madde 57d)

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol

221-573-5

3147-75-9

Çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) (Madde 57e)

2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one 

438-340-0

119344-86-4

Üreme için toksik (Madde 57c)

Bumetrizole

223-445-4

3896-11-5

Çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) (Madde 57e)

Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol 

700-960-7

-

Çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) (Madde 57e)

Dibutyl phthalate (updated entry)

201-557-4

84-74-2

Endokrin bozucu özellikler (Madde 57(f) - çevre)