KKDİK Yönetmeliği ertelendi

Uzun zamandır beklenen KKKİK madde kayıt son tarihleri için resmi gazetede değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınlandı.
• Madde son kayıt tarihleri 2026, 2028, 2030 yıllarının sonuna kadar ertelendi.
• Güvenlik Bilgi Formunun KKDIK uyumlu hazırlanmasına ait bir erteleme olmadı.

 

   • Madde son kayıt tarihleri 2026, 2028, 2030 yıllarının sonuna kadar ertelendi.

         Son kayıt tarihleri 31/12/2026 tarihine kadar uzatılan maddeler

  1) Yıllık 1000 ton ve üzeri miktarda kendi halinde veya karışım içerisinde veya eşya içerisinde imal veya ithal edilen maddeler,
  2) Yıllık 100 ton ve üzeri miktarda kendi halinde veya karışım içerisinde veya eşya içerisinde imal veya ithal edilen ve Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca Sucul Akut 1 ve/veya Sucul Kronik 1 (H400, H410) zararlılık kategorisinde olan maddeler,
  3) Yıllık 1 ton ve üzeri miktarda kendi halinde veya karışım içerisinde veya eşya içerisinde imal ve ithal edilen ve Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve
Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca kanserojen, mutajen ve/veya üreme sistemine toksik Kategori 1A veya 1B zararlılık kategorisinde olan maddeler.

         Son kayıt tarihleri 31/12/2028 tarihine kadar uzatılan maddeler

Yıllık 100 ton ve üzeri miktarda kendi halinde veya karışım içerisinde veya eşya içerisinde imal veya ithal edilen maddeler

         Son kayıt tarihleri 31/12/2030 tarihine kadar uzatılan maddeler,

Yıllık 1 ton ve üzeri miktarda kendi halinde veya karışım içerisinde veya eşya içerisinde imal veya ithal edilen maddeler

   • Güvenlik Bilgi Formunun KKDIK uyumlu hazırlanmasına ait bir erteleme olmadı.

1 Ocak 2024 itibariyle, hazırlanan tüm Güvenlik Bilgi Formları bir Kimyasal Değerlendirme Uzmanı tarafından hazırlanmış olmalıdır.
KKDİK Yönetmeliği’nin Ek-2 hükümlerine uygun olmalıdır.

  • MBDF içinde Lider Kayıtçı belirlenmesi hakkında TOBB ile birlikte bakanlık bir çalışma yapacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde yapılacak çalışmalar neticesinde lider seçimi ile veri ve maliyet paylaşımını da içeren ortak kayıt sürecine ilişkin hususlar Bakanlıkça yayımlanan usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

 KKDİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK indirmek için tıklayınız.