GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAMA HİZMETİ

Kimyasallar ile yapılan çalışmalarda Güvenlik Bilgi Formu (GBF, SDS, MSDS), kimyasalın zararlılıklarını ve alınması gereken önlemlerini iletmek amacıyla kullanılan önemli bilgilendirme aracıdır. 

Kimyasallar ile ilgili pek çok yasal düzenleme, Güvenlik Bilgi Formu hazırlanması hakkında zorunluluktan bahsetmektedir. GBF hazırlanmasına ait kuralları belirleyen en güncel düzenleme ise “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017’de yayımlanmış olan, 30105 sayılı KKDİK Yönetmeliğinin (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik), Ek-2’sidir.

KKDİK, Ek-2’ye göre aşağıdaki koşullar altında bir GBF(SDS, MSDS) hazırlanması ve alt kullanıcılara ücretsiz sunulması zorunludur.

 • Madde veya karışım, 28848 SEA yönetmeliği kriterlerine göre zararlı olarak sınıflandırılıyorsa,
 • Bir kimyasal madde, KKDİK yönetmeliği, Ek-13 kriterlerine göre PBT(Kalıcı, biyobirikimli ve toksik) ve/veya vPvB(çok kalıcı ve çok biyobirikimli) kriterlerini karşılıyorsa,
 • Bir kimyasal madde, KKDİK yönetmeliği, Ek-14(kullanımı için Bakanlıktan izin alınması gereken maddeler)’de yer alıyor veya Ek-14'e eklenmeye aday listede yer alıyorsa.

KKDİK, Ek-2’ye göre aşağıdaki koşullar altında bir GBF(SDS, MSDS) hazırlanması ve alt kullanıcılara ücretsiz sunulması istek üzerine yapılmaktadır.

 • İlk ve ana koşul; karışım, 28848 SEA yönetmeliği kriterlerine göre zararlı olarak sınıflandırılma koşullarını sağlamaz, yani karışımın herhangi bir H kodu(zararlılık kodu ve ifadesi) bulunmaz. Ek olarak, aşağıdaki koşulları sağlamalıdır.
 • Katı veya sıvı formdaki karışımların içinde ağırlıkça ≥ % 1 oranında insan sağlığı veya çevre için zararlı en az bir madde içeriyorsa,
 • Gaz formdaki karışımların içinde ağırlıkça ≥ % 0,2 oranında insan sağlığı veya çevre için zararlı en az bir madde içeriyorsa,
 • Karışım içinde “Mesleki maruz kalma sınır değeri” olan bir madde varsa,
 • Katı veya sıvı formdaki karışımların içinde ağırlıkça ≥ % 0,1 oranında aşağıda listelenen maddeler varsa,
 1. Ürm. Sis. Tok. 1A-H360, Ürm. Sis. Tok. 1B-H360
 2. Solnm. Hassas.1-H334, Solnm. Hassas.1A-H334, Solnm. Hassas.1B -H334
 3. Kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) çok kalıcı ve/veya çok biyobirikimli (vPvB)
 4. KKDİK Ek-14(kullanımı için Bakanlıktan izin alınması gereken maddeler)’de yer alan maddeler veya Ek-14'e eklenmeye aday listede yer alan maddeler

30105 sayılı KKDİK yönetmeliğinin Ek-2 hükümlerine uygun olarak Türkçe Güvenlik Bilgi Formu (GBF, SDS, MSDS) hazırlamaktayız. Binlerce GBF hazırlama tecrübesi olan Kimyasal Değerlendirme Uzmanı ekibimiz ile 30 farklı dilde Güvenlik Bilgi Formu hazırlayabilmekteyiz. Güvenlik Bilgi Formlarınız, ülkelerin kendi GBF hazırlama yönetmeliklerinin ve standartlarının en güncel haline uyumlu olacak şekilde hazırlanmaktadır.

 • Tek madde(aseton, ksilen, etil alkol vb.) veya karışımlarınız için 30 dilde GBF hazırlama
 • Karışım ürünleriniz için formülden GBF hazırlama
 • Farklı dildeki bir GBF’den Türkçe ve Türkiye’nin mevzuatına uygun GBF hazırlama
 • Türkçe GBF’den farklı ülkeler için GBF hazırlama
 • Önceden hatalı hazırlanmış GBF’lerinizin düzeltilmesi
 • Önceden hazırlanmış GBF’lerinizin güncel mevzuata göre güncellenmesi
 • GBF’lerinizin mevzuat uyumluluğunun gözden geçirilmesi, kontrol işlemleri
 • Mevcut Türkçe GBF’lerinizin KDU uzmanlarımız tarafından sertifikalandırılması
 • Firmanız adına, GBF’lerinizin Bakanlık GBF portalına yüklenmesi
 • GBF hazırlanan yazılımınızın alt yapısının Türkiye GBF hazırlama yönetmelikleriyle uyumlu hale getirilmesi

GBF hazırlayabildiğimiz diller aşağıda verilmiştir.

 1. Türkçe
 2. İngilizce (AB veya ABD formatında)
 3. Almanca
 4. Bulgarca
 5. Çekçe
 6. Çince
 7. Danca (Danimarka)
 8. Endonezce
 9. Estonca (Estonya)
 10. Fince
 11. Flemenkçe (Hollanda)
 12. Fransızca
 13. Hırvatça
 14. İspanyolca
 15. İsveçce
 16. İtalyanca
 17. İzlandaca
 18. Japonca
 19. Letonca (Letonya)
 20. Macarca
 21. Norveçce
 22. Lehçe (Polonya)
 23. Litvanca (Litvanya)
 24. Portekizce (Portekiz, Brezilya)
 25. Romence
 26. Rusça
 27. Sırpça
 28. Slovakça
 29. Slovence (Slovenya)
 30. Yunanca

Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.