KKDİK YÖNETMELİĞİNE UYUM HİZMETLERİ

23 Haziran 2017 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 30105 sayılı KKDİK(Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni, Kısıtlaması) Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Bu yönetmelik kapsamındaki belgelerin binlerce sayfadan oluşması, yönetmelik uygulamalarının da kendi içinde karmaşık olması gibi sebeplerle, kimya endüstrisinin anlamasını ve uyum sağlamasını güçleştirmiştir.

Kimyasal bir maddeyi Türkiye’de yılda 1 ton ve üzeri imal eden firmalar, ayrıca tek madde olarak veya karışım içinde bir maddeyi yılda, Türkiye’ye toplamda 1 ton ve üzeri ithal eden firmalar, KKDİK Yönetmeliği kapsamında “Tam Kayıt” yapma yükümlülüğüne sahiptirler. KKDİK Yönetmeliğinde açıklanan kayıt hükmünün gerekli olmadığı durumlar hariç her firmanın bu süreci yönetmesi ve takip etmesi firmaların yasal sorumluluğudur.

KKDİK sürecinin sadece kayıt işleminden ibaret olmadığına, izin, kısıtlama, bildirim yapma gibi daha pek çok yasal yükümlülüklerin olabileceğine dikkat edilmelidir. Tüm bu işlemlerin, Bakanlık tarafından oluşturulan elektronik portal olan Entegre Çevre Bilgi Sistemi(EÇBS) üzerinden yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, firmaların EÇBS üzerinde hesaplarının olması, ilgili mevzuat uyumunu sağlayan uygulamaları aktif hale getirmelidirler. KKDİK Yönetmeliğine uyum işlemleri, Kimyasal Kayıt Sistemi(KKS) uygulaması üzerinden yürütülmektedir.

KKDİK Yönetmeliğine uyum süreci boyunca firmanız için gerekli tüm işlemleri yapabiliriz. Bunlardan en başta gelenler şunlardır:

 • Firmanızın imal ve ithal ettiği maddelerin KKDİK Yönetmeliğine uyum süreciniz için envanterinin oluşturulması.
 • Maddeleriniz temelinde firmanızın hangi rolde olduğunun tespit edilmesi.
 • Maddeleriniz temelinde yapılacakların belirlenmesi ve KKDİK sürecinde geleceğinin planlanması.
 • Tedarik zinciriniz boyunca yer alan firmalar ile iletişimin planlanması
 • Lider kayıtçılar ile iletişimin yürütülmesi.
 • Belgelerinizin mevzuat ile uyumlu Türkçe tercümesi.
 • Lider kayıtçı işlemlerinizin yürütülmesi. Kimyasal Kayıt Sisteminden yapılacak bilgi girişleri.
 • Ortak kayıtçı işlemlerinizin yürütülmesi. Kimyasal Kayıt Sisteminden yapılacak bilgi girişleri.

Firmanızın KKDİK Yönetmeliğine uyum sürecinizi, 10 yıldan daha fazla mevzuat uyum hizmetleri tecrübesi olan, işinin uzmanı ekibimiz ile yürütmek isterseniz, lütfen bizimle irtibata geçiniz.

KKDİK, TEK TEMSİLCİLİK

Yurt dışında bulunan firmaların doğrudan kendilerinin KKDİK yönetmeliği uyum sürecine dahil olabilmesi için mutlaka Türkiye’de yerleşik bir Tek Temsilci ile çalışması zorunluluğu bulunmaktadır. Türkiye’ye tekil olarak veya karışım içinde, yılda toplam 1 ton veya üzerinde kimyasal madde ihraç eden firmalar, bu maddelerin muafiyetler hakkındaki ek-4 veya ek-5 kapsamında olmaması halinde,  “tam kayıt” işlemini bir “Tek Temsilci” vasıtasıyla yapabilirler.

Tek Temsilcilik hizmetimiz ile firmanızın bu süreci sorunsuz, hızlı, makul bir maliyet ile tamamlamasına katkı sağlayabilmekteyiz. Bizimle irtibata geçebilirsiniz.

KKDİK Yönetmeliğine uyum süreci boyunca firmanız için gerekli olan, madde kaydına ait tüm Tek Temsilci işlemlerinizi yapabiliriz. Bunlardan en başta gelenler şunlardır:

 • Firmanızın Türkiye’ye ithal ettiği maddelerin KKDİK Yönetmeliğine uyum süreciniz için envanterinin oluşturulması.
 • Maddeleriniz temelinde firmanızın hangi rolde olduğunun tespit edilmesi.
 • Maddeleriniz temelinde yapılacakların belirlenmesi ve KKDİK sürecinde geleceğinin planlanması.
 • Tedarik zinciriniz boyunca yer alan firmalar ile iletişimin planlanması.
 • Lider kayıtçılar ile iletişimin yürütülmesi.
 • Belgelerinizin mevzuat ile uyumlu Türkçe tercümesi.
 • Lider kayıtçı olarak işlemlerinizin yürütülmesi. Kimyasal Kayıt Sisteminden yapılacak bilgi girişleri.
 • Ortak kayıtçı işlemlerinizin yürütülmesi. Kimyasal Kayıt Sisteminden yapılacak bilgi girişleri.

KKKİK, ÜÇÜNCÜ TARAF TEMSİLCİLİK

Bir imalatçı veya ithalatçı (potansiyel kayıt ettirenler ve önceki kayıt ettirenler), veri paylaşımı gibi belirli görevler için üçüncü taraf temsilci atayabilir. Rakiplerine üretim veya ticari sırlara ilişkin göstergeler verebileceğinden bu, tipik olarak, bir şirketin belirli bir maddeye olan ilgisini açıklamak istememesi durumunda geçerlidir. Bir üçüncü taraf temsilcinin atanması, veri paylaşımı ve ortak başvuru tartışmaları sırasında şirket adının gizli tutulması için bir seçenektir.

Bir imalatçı veya ithalatçı, veri paylaşımı amacıyla hassas bilgi alışverişi gerekebileceğini düşündüğünde, bir üçüncü taraf temsilci aday gösterilebilir.

Madde Bilgisi Değişim Forumu(MBDF) içinde, firmanızın KKDİK sürecine uyum çalışmalarında Üçüncü Taraf Temsilci olabiliriz.

KKDİK, ORTAK(ÜYE) KAYITÇI FİRMALARA DANIŞMANLIK

Lider kayıtçı firma, kendi kayıt işlemini tamamladıktan sonra ortak kayıtçılar(üye kayıtçı) da aynı madde için kendi kayıtlarını yapacaklardır.

Kimyasal bir maddeyi Türkiye’de yılda 1 ton ve üzeri imal eden firmalar, ayrıca tek madde olarak veya karışım içinde bir maddeyi yılda, Türkiye’ye toplamda 1 ton ve üzeri ithal eden firmalar, KKDİK Yönetmeliği kapsamında “Tam Kayıt” yapma yükümlülüğüne sahiptirler. 31 Aralık 2023 tarihine kadar “ortak kayıtçı” firmaların da kendi kayıt numaralarını almaları gerekmektedir.

KKDİK Yönetmeliğine uyum sürecinin bir aşaması olan Ortak Kayıt işlemlerinizin yönetimini, uygulama tecrübesi olan uzman ekibimiz ile sağlamaktayız.

KKDİK Yönetmeliğine uyum süreci boyunca firmanız için gerekli tüm madde kaydı işlemlerinizi yapabiliriz. Bunlardan en başta gelenler şunlardır:

 • Lider Kayıtçı ile olan iletişim sürecinin takibi
 • Kimyasal Kayıt Sisteminde yürütülecek takip ve kayıt dosyasının hazırlanması işlemleri.
 • Kimyasal Kayıt Sisteminden yapılacak bilgi girişleri.
 • Belgelerinizin mevzuat ile uyumlu Türkçe tercümesi

Ortak kayıt danışmanlık hizmetimiz ile firmanızın bu süreci sorunsuz, hızlı, düşük maliyet ile tamamlamasına katkı sağlayabilmekteyiz.

Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.