SEA BİLDİRİMİ

28848 sayılı SEA yönetmeliği çerçevesindeki Sınıflandırma ve Etiketleme bildirimleri, kimyasal maddeleri imal edenler veya karışımları imal/ithal edenler için birincil derecede öneme sahip, yasal bir gerekliliktir. Ancak çoğu zaman firmalar bu gerekliliği gözden kaçırmaktadır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 sayılı, MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (kısaca SEA yönetmeliği), kimyasal maddelerin zararlılıklarının tespit edilmesiyle ilgili kriterleri belirlemektedir. Zararlı olarak sınıflandırılmasının ardından etiketleme ve ambalajlama için gereken koşullar SEA yönetmeliğinde tanımlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen maddelerin, karışımların ve bazı eşyaların, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

SEA yönetmeliği, aynı zamanda maddelere ait bir sınıflandırma ve etiketleme envanterinin oluşturulmasını hükmeder. Buna kısaca “SEA bildirimi” denmektedir.

SEA bildirimi yapılmasının koşulları;

  • Miktar koşulu olmadan, kimyasal maddeyi Türkiye’de imal eden firmalar tarafından, bakanlığın EÇBS uygulamasındaki Kimyasal Kayıt Sistemi(KKS) üzerinden, maddeye ait sınıflandırma ve etiketleme bilgilerinin girişi gerçekleştirilir.
  • Miktar koşulu olmadan, kimyasal maddeyi Türkiye’ye ithal eden firmalar tarafından, bakanlığın EÇBS uygulamasındaki Kimyasal Kayıt Sistemi(KKS) üzerinden, maddeye ait sınıflandırma ve etiketleme bilgilerinin girişi gerçekleştirilir.
  • Miktar koşulu olmadan, kimyasal karışımı Türkiye’ye ithal eden firmalar tarafından, bakanlığın EÇBS uygulamasındaki Kimyasal Kayıt Sistemi(KKS) üzerinden, karışımın içindeki maddelere ait sınıflandırma ve etiketleme bilgilerinin girişi gerçekleştirilir.
  • Bir kimyasal madde eğer zararlı değilse, zararlı olmadığı bildirim sırasında belirtilmelidir.
Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.